MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Nationella prov

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Caesar, Felicia
dc.contributor.author Anderberg, Laurine
dc.date.accessioned 2012-12-03T13:20:09Z
dc.date.available 2012-12-03T13:20:09Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14459
dc.description I denna uppsats undersöks hur elever i årskurs 3 förhåller sig till de nationella proven, med fokus på känslor, upplevelser samt hur eleverna uppfattat informationen om proven. Vår teoridel fokuserar på det utvecklingspsykologiska perspektivet. Vi valde att intervjua barn i årskurs tre för att få en bild av hur de ser på de nationella proven, detta genom att sätta oss in i barnens perspektiv. Det gjordes genom enskilda intervjuer samt en gruppintervju. Resultatet av undersökningen visar att barnen tycker nationella proven är spännande men känslor av stress och nervositet tar över. Eleverna uppfattar att de inte fått tillräckligt med information kring proven och det kan också vara en bidragande faktor till varför de fick dessa negativa känslor. Deras prestation på proven kan även ha att göra med vilka känslor de kände innan, under och efter proven. Vi diskuterar hur man som lärare kan förhindra uppkomsten av negativa känslor inför prov. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject dialog sv_SE
dc.subject emotioner sv_SE
dc.subject känslor sv_SE
dc.subject nationella prov sv_SE
dc.subject språk sv_SE
dc.title Nationella prov en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
Hur barn i årskurs ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics