Sluta Skälla - En jämförande studie om barns och pedagogers syn på konflikter och skäll

DSpace Repository

Sluta Skälla - En jämförande studie om barns och pedagogers syn på konflikter och skäll

Details

Files for download
Icon
En jämförande studie ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sluta Skälla - En jämförande studie om barns och pedagogers syn på konflikter och skäll
Author Torstensson, Emelie ; Wendel, Hanna
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att synliggöra barns och pedagogers upplevelser av konfliktsituationer och skäll. Ett problem som vi kunde se var att det idag saknas utbildning inom konflikthantering bland pedagoger, vilket i sin tur många gånger leder till att pedagogerna skäller på barnen istället för att reda ut deras konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ville med hjälp av samtal med barnen och teckningar som barnen skapade synliggöra barnens upplevelser och uppfattningar om konflikter och av att få skäll. Genom en enkätundersökning har pedagogerna fått möjligheten att uttrycka sina tankar kring arbetet med konflikthantering i sitt yrke. Vi utgick från det danska Skældud-projektet i och med att det fanns relativt lite forskning kring barns perspektiv på ämnet. Våra resultat har vi fått fram genom att ställa vårt empiriska material i relation till teorier om mänskliga relationer, så som Vygotskijs tankar om utvecklingszoner och relationskompetens i allmänhet. Vi kom fram till att det krävs mer utbildning i konflikthantering inom lärarutbildningen än vad som getts fram till nu. Vår slutsats är att ur barnens perspektiv ligger ett större fokus på kamratrelationer än på hur mycket pedagogerna skäller. Det visade sig även genom studien att pedagogerna ofta skäller på rutin och inte alltid uppfattar hur mycket de skäller just på grund av detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Konflikter
Konflikthantering
Pedagogers perspektiv
Relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/14460 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics