Participation and Non-Participation in Relation to Psychological Mood, Substance Use and Personality Among Offenders on Parole. A Drop-Out Analysis and a Description of the Research Data in the Research Project Automated Phone Follow-Up in Correctional Services

DSpace Repository

Participation and Non-Participation in Relation to Psychological Mood, Substance Use and Personality Among Offenders on Parole. A Drop-Out Analysis and a Description of the Research Data in the Research Project Automated Phone Follow-Up in Correctional Services

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Participation and Non-Participation in Relation to Psychological Mood, Substance Use and Personality Among Offenders on Parole. A Drop-Out Analysis and a Description of the Research Data in the Research Project Automated Phone Follow-Up in Correctional Services
Author Vasiljevic, Zoran
Date 2012
English abstract
This study is a part of the research project Automated Phone Follow-Up in Correctional Services. The overall aim of the research project was to investigate if Interactive Voice Response can be used as tool to investigate, monitor and influence levels of stress, depression, anxiety, and use as well as urge of alcohol and drugs among paroled offenders. IVR is a technology based on automated phone interviews, which means that a computer has been programed to call up, ask questions, record answers and provide a feedback to the paroled offenders. Previous publication from the research project explored if it is possible to use automated phone interviews (IVR) to follow-up the development of stress, psychological mood, and use of alcohol and drugs in paroled offenders during the first 30 days following probation (Andersson et al, 2011). The main aim of this study was to investigate if there were any differences in psychological mood, substance use and personality between paroled offenders that participated in at least one automated phone follow-up and paroled offenders that did not participate in any automated phone follow-up. Another aim of this study was to describe the psychological mood, substance use and personality in the total sample group of paroled offenders. The only significant difference between participants and non-participants in the phone follow-up´s was found for the personality trait guilt. The paroled offenders that participated in the phone follow-up scored significant higher on guilt, a scale measuring feelings of guilt and shame after wrongdoing, cheating, of having bad thoughts. The results of the descriptive analysis showed high levels of substance misuse, depression and anxiety symptoms in the total sample group of paroled offenders. The paroled offenders also scored high on personality scales socialization, impulsivity and monotony avoidance compared to healthy subjects.
Swedish abstract
Föreliggande arbete utgör en delstudie i projektet Automatiserad telefonuppföljning inom Kriminalvården. Projektets övergripande syfte var att undersöka tillämpbarheten av Interactive Voice Response (IVR) som en modern metod för utvärdering, övervakning och påverkan av intagna som blivit villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. IVR är en metodik baserat på automatiserade telefonintervjuer som bl. a innebär att en dator har programmerats för att ringa upp, ställa frågor, registrera svar och ge feedback till klienterna. I tidigare publikation från projektet undersöktes med hjälp av automatiserade telefonuppföljningar (IVR) hur stress och mående samt användande av alkohol och droger utvecklas under de trettio första dagarna efter avslutad anstaltsvistelse (Andersson et al, 2011). Syftet med det här arbetet var att undersöka om det fanns skillnader i psykiskt mående, alkohol- och drogvanor samt personlighet mellan intagna som medverkade vid åtminstone en telefonuppföljning efter den villkorliga frigivningen respektive intagna som inte medverkade vid någon telefonuppföljning efter den villkorliga frigivningen. Ytterligare ett syfte med arbetet var att beskriva den totala undersökningsgruppen i projektet med avseende på psykiskt mående, alkohol- och drogvanor samt personlighet. Den enda signifikanta skillnaden mellan deltagarna och icke-deltagarna i telefonuppföljningarna återfanns för personlighetsdraget skuld. Individer som genomförde åtminstone en telefonuppföljning var något mer benägna att känna skuld- och skamkänslor än de som inte deltog vid någon telefonuppföljning efter den villkorliga frigivningen. Den beskrivande analysen av den totala undersökningsgruppen i projektet fann att klienterna utgjorde en problembelastad grupp intagna med avseende på psykiskt mående, alkohol-och drogmissbruk och personlighet; en hög andel av klienterna hade en möjlig missbruksdiagnos och depressions och/eller ångestrelaterade symptom samt skattade höga värden på personlighetsdragen socialisation, impulsivitet och monotoniundvikande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject dropout
interactive voice response
intervention study
correctional services
alcohol and drug use
psychological mood
personality
Handle http://hdl.handle.net/2043/14464 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics