Är klassrumsmiljön och lärarstilen viktig för elevens inlärning?

DSpace Repository

Är klassrumsmiljön och lärarstilen viktig för elevens inlärning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är klassrumsmiljön och lärarstilen viktig för elevens inlärning?
Author Jonsson, Jimmy
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan klassrumsmiljö och lärares undervisningsstil, med hänsyn till aspekter som genus och elevers inflytande. Att undersöka om lärarnas sätt att lära ut på påverkas av eller påverkar miljön de jobbar i. Ser det olika ut i klassrum där män respektive kvinnor arbetar och i så fall varför? Har de olika stilar att lära ut på? Som metod valde jag att göra både intervjuer och observationer. Jag gjorde halvstrukturerade intervjuer för att få rikare svar. För att kunna vara med så mycket som möjligt använde jag mig av en diktafon vid samtliga intervjutillfällen. Observationen skede under lektionerna då jag granskade hur läraren agerade och hur den fysiska klassrumsmiljön var. Det finns tidigareforskning som fokuserar såväl klassrumsmiljöer som olika lärarstilar. Där finns kanske inte någon stil som som kan beskrivas som manlig eller kvinnlig, men man kan se olika drag av dem såtillvida att män förefaller lägga mer betoning på klassrummets funktionalitet. En slutsats är att det finns en skillnad mellan de kvinnliga och manliga lärarnas uppfattningar om klassrumsmiljön och huruvida den hade någon betydelse. De kvinnliga lärarna tänkte mer på att skapa en trygg ”hemmamiljö” medan de manliga lärarna mer betonade det som fanns i klassrummet, alltså de mer praktiska sakerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klassrumsmiljö
lärarstilar
utrymme
Handle http://hdl.handle.net/2043/14467 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics