Är klassrumsmiljön och lärarstilen viktig för elevens inlärning?

DSpace Repository

Är klassrumsmiljön och lärarstilen viktig för elevens inlärning?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jonsson, Jimmy
dc.date.accessioned 2012-12-04T09:47:52Z
dc.date.available 2012-12-04T09:47:52Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 35 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14467
dc.description Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan klassrumsmiljö och lärares undervisningsstil, med hänsyn till aspekter som genus och elevers inflytande. Att undersöka om lärarnas sätt att lära ut på påverkas av eller påverkar miljön de jobbar i. Ser det olika ut i klassrum där män respektive kvinnor arbetar och i så fall varför? Har de olika stilar att lära ut på? Som metod valde jag att göra både intervjuer och observationer. Jag gjorde halvstrukturerade intervjuer för att få rikare svar. För att kunna vara med så mycket som möjligt använde jag mig av en diktafon vid samtliga intervjutillfällen. Observationen skede under lektionerna då jag granskade hur läraren agerade och hur den fysiska klassrumsmiljön var. Det finns tidigareforskning som fokuserar såväl klassrumsmiljöer som olika lärarstilar. Där finns kanske inte någon stil som som kan beskrivas som manlig eller kvinnlig, men man kan se olika drag av dem såtillvida att män förefaller lägga mer betoning på klassrummets funktionalitet. En slutsats är att det finns en skillnad mellan de kvinnliga och manliga lärarnas uppfattningar om klassrumsmiljön och huruvida den hade någon betydelse. De kvinnliga lärarna tänkte mer på att skapa en trygg ”hemmamiljö” medan de manliga lärarna mer betonade det som fanns i klassrummet, alltså de mer praktiska sakerna. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject klassrumsmiljö en_US
dc.subject lärarstilar en_US
dc.subject utrymme en_US
dc.title Är klassrumsmiljön och lärarstilen viktig för elevens inlärning? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics