Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö

DSpace Repository

Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Baaz Hajdu, Jessica
dc.date.accessioned 2012-12-04T10:05:49Z
dc.date.available 2012-12-04T10:05:49Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 57 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14469
dc.description Syftet med arbetet är att ta reda på vilken attityd lärare har till utomhuspedagogik generellt och specifikt, samt vilket syfte lärare har med ett besök på ett Science Center i detta fall SEA-U. Syftet är också att ta reda på vilken attityd pedagogerna på SEA-U har till utomhuspedagogik, samt vilket syfte de har med sin verksamhet. Det är en kvalitativ undersökning med intervju och observation som metod. Resultatet är analyserat med hjälp av fenomenografiska ansatser. Under studien kom det fram att SEA-U pedagogerna Pär och Martin anser att platsens och sinnenas betydelse för lärande är av stor vikt i utomhuspedagogik. Klassläraren Kristina verkar däremot ha svårt att se utomhuspedagogikens fördelar. SEA-U pedagogerna Pär och Martin vill förmedla empati för djur och växter samt väcka nyfikenhet och intresse för närmiljön. För klassläraren Kristina tycks besöket på SEA-U vara mer av en trevlig utflykt, än ett lärande tillfälle. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject attityd en_US
dc.subject fenomenografi en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.subject intervjuer en_US
dc.subject kvalitativ en_US
dc.subject lärare en_US
dc.subject observation en_US
dc.subject science center en_US
dc.subject utomhuspedagogik en_US
dc.title Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbet Jessica ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics