En upptäckande historieundervisning -varför och varför inte?

DSpace Repository

En upptäckande historieundervisning -varför och varför inte?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Westerberg, Ulf
dc.date.accessioned 2012-12-04T10:17:05Z
dc.date.available 2012-12-04T10:17:05Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.citation 33 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14470
dc.description Syftet med examensarbetet var att undersöka hur pedagoger arbetar med att låta eleverna upptäcka och uppleva historia som en del av historieundervisningen. Samtidigt som underökningen tar upp vidareutbildningsmöjligheterna inom So/historia för de berörda pedagogerna på skolan. Teorin är baserad på att eleven kan skap djupare band till historia genom att uppleva och upptäcka historia på plats och på ett mer praktiskt sätt. Metoden består av kvalitativa intervjuer som har blivit transkriberade och en skriftlig intervju. De som blivit intervjuade är pedagoger som arbetar med årskurserna 1-3 och 4-6 och som har So som sitt undervisningsämne. Alla intervjuer har sin grund i ett färdigställt intervjuformulär. Resultatet av dessa visar på en varierad undervisning som börjar med ett praktiskt och undersökande arbetsätt i årskurserna 1-3 och slutar med att i årskurserna 4-6 blir mer teoretisk och undervisningen stannar i klassrummet. Samtidigt kommer det fram att det inte finns någon vidareutbildning för skolans pedagoger inom Soämnena. Trots att samtliga pedagoger uppger att de behöver mera stöd i sin undervisning. en_US
dc.description.abstract The aim of the thesis was to investigate how teachers work to let students discover and experience history as part of the teaching of history. While the study raises further training opportunities in SE / history of the affected teachers at the school. The theory is based on the student to knowledge deeper ties to history through to experience and discover the history of the place and in a more practical manner. The method consists of qualitative interviews have been transcribed and a written interview. Those who have been interviewed are educators who work with grades 1-3 and 4-6 and having SE as their teaching subject. All interviews are based on a completed interview forms. The result of these shows a varied education that begins with a practical and exploratory way of working in grades 1-3 and end up in grades 4-6 will be more theoretical and teaching stays in the classroom. Meanwhile, it emerged that there is no training for school teachers in the So-topics. Although all the teachers say they need more support in their teaching. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Artefakter en_US
dc.subject Historieundervisning en_US
dc.subject Kunskapsutveckling en_US
dc.subject Kvalitativa intervjuer en_US
dc.subject Upptäckande arbetssätt en_US
dc.subject Vidareutbildning en_US
dc.title En upptäckande historieundervisning -varför och varför inte? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Historievetenskap ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics