Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet

DSpace Repository

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
Author Ekborg, Margareta ; Ideland, Malin ; Lindahl, Britt ; Malmberg, Claes ; Ottander, Christina ; Rosberg, Maria
Editor Ekborg, Margareta ; Ideland, Malin
Date 2012
Swedish abstract
Ska man vaccinera sig mot influensa, även om det finns risk för biverkningar? Är strålningen från mobiltelefoner farlig eller inte? Och vad stoppar vi i oss? Kan vi lita på att maten vi köper är bra? Även om de flesta grundskoleelever inte kommer att välja en naturvetenskaplig yrkesbana kommer de att möta den här typen av frågor, som kallas för samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan jobba med SNI i skolan. Elever tycker ofta att frågorna är intressanta, men de fastnar lätt i att diskutera personliga värderingar och det finns en risk att det naturvetenskapliga innehållet och samhällskontexten går förlorad. Läraren behöver därför stödja eleverna i arbetet med att formulera frågor, arbeta källkritiskt, argumentera, planera undersökningar samt värdera resultat och information. Syftet med arbetsmetoderna är att stärka elevernas möjligheter att använda sig av dessa kunskaper i vardagslivet. Författarna har under tre år bedrivit ett forskningsprojekt om SNI i grundskolan. Erfarenheter och resultat från detta projekt ligger till grund för boken.
Publisher Gleerups
ISBN 978-91-40-68123-2
Pages 179
Language swe (iso)
Subject Naturvetenskaplig utbildning
Socio-scientific issues
samhällsfrågor
Massmedier
Grupparbete
Etik
handlingskompetens
Intressekonflikt
Attityd
Undersökande arbetssätt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/14473 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics