IKT i undervisningen som motivationshöjare

DSpace Repository

IKT i undervisningen som motivationshöjare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fehrlund Matulovic, Ginette
dc.date.accessioned 2012-12-04T12:09:49Z
dc.date.available 2012-12-04T12:09:49Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14475
dc.description Syftet med examensarbetet är att undersöka om användningen av digital teknik i undervisningen har en positiv effekt på elevers motivation, vilka för- och nackdelar undervisningen med IKT kan ha med hänsyn till inlärningens effektivitet och om pedagogens roll i klassrummet förändras när digitala medier används. Jag har upprättat en kunskapsöversikt med relevant litteratur för att belysa undersökningens frågeställningar. Undersökningen av litteraturen har visat att digital teknik kan ha en positiv inverkan på elevernas motivation, men att det ofta är den yttre motivationen som gynnas, och inte den inre som ger en större inlärningseffekt. Arbetet med IKT i undervisningen har många fördelar, bl.a. är möjligheten att arbeta med olika sinnen stor och att det gynnar olika inlärningstyper. Man kan arbeta med kommunikation och interaktion som är en viktig del av undervisningen, speciellt i språk. Dessutom ger arbetssättet eleverna en allmän digital kompetens. De nackdelar som litteraturen främst lyfter fram är att man behöver stor kunskap om källkritik, och att datorprogram och spel ofta saknar förankring i pedagogisk forskning. Studien visar vidare på att lärarens funktion i klassrummet förändras. Från att huvudsakligen ha haft kunskapsförmedlande uppgifter som gick ut på att försöka få eleverna att memorera information, får pedagogen i arbetet med IT en mer handledande funktion. Lärarens roll är att stötta eleverna i deras egen kunskapssökning och leda dem på rätt väg. Skapande av trygghet, självtillit och glädje hos eleverna i deras inlärningsprocess spelar en viktig roll. Att förbinda undervisningen med elevernas vardag och att arbeta med väl genomtänkta och planerade pedagogiska mål är ytterligare en viktig funktion. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.title IKT i undervisningen som motivationshöjare en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics