Motorik och lärande/Motor skills and learning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kronholm, Carolin
dc.contributor.author Holmgren, Caroline
dc.date.accessioned 2012-12-05T09:32:41Z
dc.date.available 2012-12-05T09:32:41Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 49 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14481
dc.description Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagoger ser på motorik i förhållande till lärande samt ta reda på hur de arbetar kring detta. Vi kommer att utgå ifrån ett pedagogperspektiv då det är deras syn på motorik och lärande vi önskar undersöka. Våra frågeställningar under arbetet kommer att vara: • Hur ser pedagoger på motorik i förhållande till lärande? • På vilket sätt ger pedagogerna eleverna möjlighet till att utveckla sin motorik eller få tid till rörelse i klassrummet? • Hur uppfattar pedagogerna att motorisk träning påverkar lärandet? Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med sju pedagoger på en skola i en medelstor stad i Skåne. Fem av pedagogerna valdes ut med hjälp av snöbollsmetoden utifrån kontakt med de två första via mejl. Resultatet av vår undersökning visar att pedagoger ser positivt på motorik i förhållande till lärande. Majoriteten ger inte eleverna någon möjlighet till medveten motorisk träning trots att de uppfattar att detta är något som påverkar lärandet. en_US
dc.description.abstract The purpose of our study is to find out how educators see motor skills in relation to learning and find out how they work with them. Our study will be based on a teachers perspective, since it is their view on motor control and learning we intend to examine. Our questions in this investigation are as follows: • How do educators see motor skills in relation to learning? • In what way do teachers give the students an opportunity to develop their motor skills and find time for movement in the classroom? • How do educators perceive that motor training affects learning? We have utilized qualitative interviews with seven teachers at a school in a medium-sized town in the south of Sweden. The first two teachers were contacted using e-mail, and based on them, the remaining five were selected using the snowball method. The results of our study show that educators stands positive to motor skills in relation to learning. Despite this the majority do not give students any opportunity for conscious motor training in the classroom even though the educators consider that this is something that affects learning. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject elever en_US
dc.subject fysisk aktivitet en_US
dc.subject koncentration en_US
dc.subject lärande en_US
dc.subject motorik en_US
dc.subject självförtroende en_US
dc.title Motorik och lärande/Motor skills and learning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics