Supported Employment - svensk praktik gällande hjälpande åtgärder för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska nå eller nå tillbaka till ett arbete speglade i två ESF-projekt i Skåne/Blekinge

DSpace Repository

Supported Employment - svensk praktik gällande hjälpande åtgärder för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska nå eller nå tillbaka till ett arbete speglade i två ESF-projekt i Skåne/Blekinge

Details

Files for download
Icon
Supported Employment
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Supported Employment - svensk praktik gällande hjälpande åtgärder för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska nå eller nå tillbaka till ett arbete speglade i två ESF-projekt i Skåne/Blekinge
Author Henningsson, Malin
Date 2012
English abstract
This essay is a case study that have tried to explore the background and theoretical foundation for Supported Employment as a method, and how this is applied to a Swedish context by analyzing two European Social Fund projects in southern Sweden that use Supported Employment. The findings indicate that the projects use the basic concepts of the SE method, such as empowerment and self-efficacy, when coordinating support structures that are already in place through a relatively comprehensive welfare state, as much as using the method when designing an adequate work place and surrounding structure. Keywords: ESF projects, Supported Employment, Region Scania
Swedish abstract
Den här uppsatsen är en explorativ fallstudie som visar bakgrunden till begreppet Supported Employment, hur det har kommit att översättas till den svenska kontexten och hur den omsätts i praktiken genom att studera två ESF projekt som fall. Med utgångspunkt från ”Supported Employment” metodiken har två ESF-projekt, som båda ämnar skapa bättre möjligheter för psykiskt funktionsnedsatta att delta i arbetslivet, analyserats. Utifrån analysen visar uppsatsen att Supported Employment inte bara används som metod, utan också används för att lyfta fram nyckelbegrepp för förbättrad samverkan mellan aktörer som redan arbetar för att målgruppen ska komma ur sitt utanförskap och kunna nå och få tillbaka ett arbete. Slutsatsen är att centrala begrepp inom Supported Employment som egenkraft, självkänsla och motivation, i dessa projekt är lika viktiga i kontakten mellan inblandade aktörer som i utformningen av själva arbetsplatssituationen; att lika stor fokus i projekten läggs på att koordinera själva handläggningen och hanteringen av projektens målgrupp, som att erbjuda riktiga arbeten genom ett utökat socialt stöd. Nyckelord: Region Skåne, ESF projekt, Supported Employment.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Region Skåne
ESF-projekt
Supported Employment
Handle http://hdl.handle.net/2043/14487 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics