Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola

DSpace Repository

Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Moradzad, Hengameh
dc.date.accessioned 2012-12-06T12:01:01Z
dc.date.available 2012-12-06T12:01:01Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 40 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14488
dc.description Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka pedagogers syn på den fria leken. Uppsatsen utgår från pedagogernas uppfattningar och upplevelser av den fria lekens betydelse för barns utveckling. Detta har undersökts genom intervjuer med tre verksamma pedagoger på en förskola i södra Sverige, vilken har getts det fingerade namnet Solens Förskola. Studiens teoretiska grundval baserar sig på forskningsområden som rör barns utveckling och lärande genom leken. Resultatet visar på olika möjligheter för pedagogen att använda leken och för att stödja och hjälpa barnen att utveckla sitt sociala samspel och lärande. Studien visar även att pedagogerna anpassar verksamheten efter barnens behov och därför inte arbetar efter en särskild mall i det utvecklande arbetet. Det sociala samspelet barnen emellan är centralt i verksamheten medan pedagogerna har ett stort ansvar och spelar en väsentlig roll i lärandet. Pedagogerna arbetar med att stimulera, uppmuntra, bekräfta och stödja barn att utveckla sig i sin lek och sitt samspel med andra. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Fri lek, lärande, samspel, social kompetens, styrd lek, utveckling en_US
dc.title Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics