Pedagogers konflikthantering i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers konflikthantering i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Carlsson, Jennie
dc.contributor.author Nilsson, Sandra
dc.date.accessioned 2012-12-06T12:01:46Z
dc.date.available 2012-12-06T12:01:46Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 61 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14489
dc.description Denna undersökning handlar om hur pedagoger hanterar och löser konflikter mellan barn i förskolan. Vi har fokuserat på pedagogernas ingripande, metoder de använder vid hanteringen, agerandet i konflikthanteringen, hur barnen agerar och om barnen får möjlighet att försöka lösa konflikter själva. Vårt tillvägagångssätt har varit intervjuer med pedagoger och observationer i verksamheten med pedagoger och barngrupp. Vi har även använt oss av videoobservationer när möjligheten fanns. Teorin i arbetet är Vygotskij och ett flertal forskares perspektiv på konflikt, konflikthantering och kommunikation. Dessa tre ord är viktiga begrepp i vårt arbete. I vårt resultat kan man läsa om pedagogers anledningar till att ingripa, vilka metoder de praktiserar i hanteringen, hur de går tillväga och om att de låter barnen få möjlighet att lösa konflikter, till och med uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva. Det står även om förebyggande arbete, hur viktigt det är med kunskaper i konflikthantering och om att vistelse utomhus har en påverkan vid konflikter. Vår slutsats är att konflikthantering och kommunikation är viktiga kompetenser som behöver tränas upp både hos pedagoger och barn. Det underlättar mycket att besitta dessa kompetenser i vardagen och framtiden. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Kommunikation en_US
dc.subject Konflikt en_US
dc.subject Konflikthantering en_US
dc.subject Konfliktlösning en_US
dc.subject Metod en_US
dc.title Pedagogers konflikthantering i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics