Bild som stöd för lärande - elevens perspektiv

DSpace Repository

Bild som stöd för lärande - elevens perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kovacevic, Smaragda
dc.contributor.author Petersson, Isabelle
dc.date.accessioned 2012-12-07T09:34:11Z
dc.date.available 2012-12-07T09:34:11Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 43 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14493
dc.description Syftet med denna uppsats var att försöka förstå hur barn uppfattar att bild kan ge stöd för deras lärande. Vi har undersökt vilka uppfattningar elever i åk 4 har kring ämnet bild samt vad de i så fall tycker att de lär sig genom bild. Vidare undersökte vi om estetisk pedagogik med inriktning bild är något som hjälper elever i deras lärande och utveckling. För att förmedla elevperspektivet valde vi att arbeta utifrån en kvalitativ metod där empirin samlades in genom intervjuer. När vi analyserade resultatet använde vi oss av tidigare forskning kring ämnet, stöttabegreppet samt Lev.S Vygotskijs sociokulturella teori med fokus på den proximala utvecklingszonen. Vi gjorde ett sannolikhetsurval som innebär att alla elever i klassen har en chans att bli utvalda till intervjun. Vi valde att göra parintervjuer för att de deltagande skulle kunna stödja varandra. Resultatet visade att eleverna såg bild som något de gör t.ex. klippa, måla, rita osv. De upplever att bild förekommer i andra ämnen som, att läraren använder sig av White boarden för att konkretisera kunskap eller att de jobbar med olika teman där de får möjlighet att använda sig av bild. Eleverna uttrycker att de förstår bättre med hjälp av bild i undervisningen och på fritiden. Slutsatsen blir att eleverna uppfattar att bild ger stöd för lärande. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject bild en_US
dc.subject elevperspektiv en_US
dc.subject estetik en_US
dc.subject sociokulturell teori en_US
dc.subject stötta en_US
dc.title Bild som stöd för lärande - elevens perspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Bild som stöd för ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics