Skönlitteraturens roll i undervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv

DSpace Repository

Skönlitteraturens roll i undervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
skonlitteraturens ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteraturens roll i undervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv
Author Lundin, Lorelei
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka vilken roll skönlitteraturen kan tänkas inta, och vilken roll den faktiskt intar, i skolundervisningen på mångkulturella storstadsskolor. Studien lägger fokus på barn som har ett annat förstaspråk än svenska. Undersökningsmetoderna är av kvalitativ art, intervjuer och observationer. Undersökningen ägde rum på tre olika mångkulturella storstadsskolor där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Undersökningsgruppen består av olika lärare på dessa skolor. Klasslärare, modersmålslärare, Svenska 2 lärare och lärare i en förberedelseklass. Resultatet visar att det vanligaste mönstret för litteraturläsningen i skolan är att eleverna väljer böcker själva, som de sedan läser tyst och individuellt på vissa särskilda dagar och under tidsbestämda stunder. Allra oftast sker det här på någon av språklektionerna. Litteraturläsningen och elevernas läsupplevelser är sällan bundna till undervisningen i andra skolämnen än svenska. Eleverna bearbetar oftast sin läsning individuellt och deras recensioner utgör boktips åt klasskamraterna inför deras kommande bokval. Skönlitteraturen intar sällan en mer central roll i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
andraspråkselever
mångkulturell skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics