Skönlitteraturens roll i undervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv

DSpace Repository

Skönlitteraturens roll i undervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundin, Lorelei
dc.date.accessioned 2012-12-07T09:34:42Z
dc.date.available 2012-12-07T09:34:42Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 49 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14494
dc.description Syftet med den här studien är att undersöka vilken roll skönlitteraturen kan tänkas inta, och vilken roll den faktiskt intar, i skolundervisningen på mångkulturella storstadsskolor. Studien lägger fokus på barn som har ett annat förstaspråk än svenska. Undersökningsmetoderna är av kvalitativ art, intervjuer och observationer. Undersökningen ägde rum på tre olika mångkulturella storstadsskolor där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Undersökningsgruppen består av olika lärare på dessa skolor. Klasslärare, modersmålslärare, Svenska 2 lärare och lärare i en förberedelseklass. Resultatet visar att det vanligaste mönstret för litteraturläsningen i skolan är att eleverna väljer böcker själva, som de sedan läser tyst och individuellt på vissa särskilda dagar och under tidsbestämda stunder. Allra oftast sker det här på någon av språklektionerna. Litteraturläsningen och elevernas läsupplevelser är sällan bundna till undervisningen i andra skolämnen än svenska. Eleverna bearbetar oftast sin läsning individuellt och deras recensioner utgör boktips åt klasskamraterna inför deras kommande bokval. Skönlitteraturen intar sällan en mer central roll i undervisningen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject skönlitteratur, andraspråkselever, mångkulturell skola en_US
dc.title Skönlitteraturens roll i undervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
skonlitteraturens ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics