Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

DSpace Repository

Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Public defence 2012-12-14
Time 10:15
Location K3, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet
Faculty examiner Lisa Åkesson, Senior Lecturer. Social Anthropology, Department of Global Studies. University of Gothenburg
Publication Doctoral Thesis
Title Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul
Author Suter, Brigitte
Date 2012
English abstract
This dissertation presents the transit experiences of migrants from Sub-Saharan African countries in the Turkish metropolis of Istanbul. Although the narratives of the individuals met in the course of fieldwork in Istanbul are the primary focus, the thesis also outlines the larger macro-structural conditions faced. The overarching goal of this thesis is thus, through the experiences of the migrants themselves, to critically approach and discuss the concept of transit with the aid of the theoretical perspectives of social networks analysis and mobility. Based on ethnographic fieldwork and an explorative design, this thesis investigates the ‘black-box’ that the state of transit has hitherto often represented in the literature by focusing on migrants’ experiences of mobility, immobility and social networks. Insecurity, uncertainty, and an overall precariousness constitute the state of transit. Light is shed on questions relating to the peculiarities of a state of transit and its impact on everyday life. The thesis highlights the processual nature of mobility and immobility strategies. The issue of migrant capital (conceptualised as local knowledge, with a particular focus on the migrant experience) is found to be a crucial aspect of immobility in transit. The thesis further identifies a pattern of social stratification based on immobility intersected with legal status and migrant capital, and argues that this stratification is produced by transit movements and, in turn, reproduces transit movements. Related to social stratification is the presentation of Istanbul as the socio-economic context that offers prerequisites for establishment in situ and establishment in mobility.
Swedish abstract
Denna avhandling presenterar transit erfarenheter av människor ifrån Söder om Sahara som befinner sig i Istanbul. Migranternas berättelser är i fokus, men avhandlingen tar också hänsyn till de makrostrukturella villkoren som präglar dessa människors livssituation. Målen med avhandlingen är att genom etnografiskt fältarbete och med en utforskande design/ansats, kritiskt närma sig och diskutera begreppet transit utifrån migranternas perspektiv. Social nätverksanalys samt teoretiska perspektiv på migration och mobilitet används för att analysera situationen. Transit etappen – som tidigare forskning tämligen lämnat obeaktad – belyses och undersöks genom att fokusera på migranternas erfarenheter av mobilitet och sociala nätverk. Osäkerhet, ovisshet och en allomfattande prekär situation/vardag visar sig vara grundläggande i transit skedet. Avhandlingen uppmärksammar det specifika i transit skedet för det vardagliga livet och framhävar den processuella karaktären av både mobilitets- och immobilitetsstrategier. Konceptualiserad som lokal kunskap med en specifik fokus på erfarenheten av att vara migrant, pekar avhandlingen på migrantkapital som en viktig förklaringsaspekt av immobilitet i transit. Tillsammans med immobilitet och legal status bildar/skapar migrant kapital ett mönster av social stratifiering. Argumentet är att denna stratifiering är producerad av transit rörelsen som i sin tur är reproducerad av denna stratifiering. Detta är relaterad till presentationen av Istanbul som den socioekonomiska kontexten som erbjuder villkor för både en lokal etablering och en etablering i mobilitet.
Publisher Malmö University
Linköping University
Series/Issue Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations;11
Linköping Studies in Arts and Science;561
ISSN 0282-9800
ISBN 9789171044426
Pages 306
Language eng (iso)
Subject transit
immobility
social networks
Istanbul
Sub-Saharan African migrants
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14497 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics