Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

DSpace Repository

Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Suter, Brigitte
dc.date.accessioned 2012-12-07T13:50:55Z
dc.date.available 2012-12-07T13:50:55Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 306 en_US
dc.identifier.isbn 9789171044426 en_US
dc.identifier.issn 0282-9800 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14497
dc.description Denna avhandling presenterar transit erfarenheter av människor ifrån Söder om Sahara som befinner sig i Istanbul. Migranternas berättelser är i fokus, men avhandlingen tar också hänsyn till de makrostrukturella villkoren som präglar dessa människors livssituation. Målen med avhandlingen är att genom etnografiskt fältarbete och med en utforskande design/ansats, kritiskt närma sig och diskutera begreppet transit utifrån migranternas perspektiv. Social nätverksanalys samt teoretiska perspektiv på migration och mobilitet används för att analysera situationen. Transit etappen – som tidigare forskning tämligen lämnat obeaktad – belyses och undersöks genom att fokusera på migranternas erfarenheter av mobilitet och sociala nätverk. Osäkerhet, ovisshet och en allomfattande prekär situation/vardag visar sig vara grundläggande i transit skedet. Avhandlingen uppmärksammar det specifika i transit skedet för det vardagliga livet och framhävar den processuella karaktären av både mobilitets- och immobilitetsstrategier. Konceptualiserad som lokal kunskap med en specifik fokus på erfarenheten av att vara migrant, pekar avhandlingen på migrantkapital som en viktig förklaringsaspekt av immobilitet i transit. Tillsammans med immobilitet och legal status bildar/skapar migrant kapital ett mönster av social stratifiering. Argumentet är att denna stratifiering är producerad av transit rörelsen som i sin tur är reproducerad av denna stratifiering. Detta är relaterad till presentationen av Istanbul som den socioekonomiska kontexten som erbjuder villkor för både en lokal etablering och en etablering i mobilitet. en_US
dc.description.abstract This dissertation presents the transit experiences of migrants from Sub-Saharan African countries in the Turkish metropolis of Istanbul. Although the narratives of the individuals met in the course of fieldwork in Istanbul are the primary focus, the thesis also outlines the larger macro-structural conditions faced. The overarching goal of this thesis is thus, through the experiences of the migrants themselves, to critically approach and discuss the concept of transit with the aid of the theoretical perspectives of social networks analysis and mobility. Based on ethnographic fieldwork and an explorative design, this thesis investigates the ‘black-box’ that the state of transit has hitherto often represented in the literature by focusing on migrants’ experiences of mobility, immobility and social networks. Insecurity, uncertainty, and an overall precariousness constitute the state of transit. Light is shed on questions relating to the peculiarities of a state of transit and its impact on everyday life. The thesis highlights the processual nature of mobility and immobility strategies. The issue of migrant capital (conceptualised as local knowledge, with a particular focus on the migrant experience) is found to be a crucial aspect of immobility in transit. The thesis further identifies a pattern of social stratification based on immobility intersected with legal status and migrant capital, and argues that this stratification is produced by transit movements and, in turn, reproduces transit movements. Related to social stratification is the presentation of Istanbul as the socio-economic context that offers prerequisites for establishment in situ and establishment in mobility. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö University en_US
dc.publisher Linköping University en_US
dc.relation.ispartofseries Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations;11
dc.relation.ispartofseries Linköping Studies in Arts and Science;561
dc.subject transit en_US
dc.subject immobility en_US
dc.subject social networks en_US
dc.subject Istanbul en_US
dc.subject Sub-Saharan African migrants en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul en_US
dc.type Doctoral Thesis
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
thesis.defence.date 2012-12-14
thesis.defence.time 10:15 en_US
thesis.defence.place K3, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet en_US
thesis.opponent.name Lisa Åkesson, Senior Lecturer. Social Anthropology, Department of Global Studies. University of Gothenburg en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics