Hur lek stimulerar till språkutveckling i förskolan?

DSpace Repository

Hur lek stimulerar till språkutveckling i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Lek i förskolan
Icon
Lek i förskolan
Icon
Lek i förskolan
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lek stimulerar till språkutveckling i förskolan?
Author Haytiyev, Atamurad
Date 2012
English abstract
This study aimed to gain a deeper understanding of how play can stimulate children to a language development approach in preschool. The starting point for the study was the socio-cultural perspective on language development and learning through play. The study included three teachers working in a kindergarten located in the outskirts of the city of Malmö to which I've linked to the teacher candidate. I have used the qualitative method where I interviewed three preschool teachers. The results of the study show that the three teachers interviewed agreed that dilaog approach social development and language development in playtimes. Educators' opinion was that the dialogue method can be used for outdoor as well as in activities indoors. The conclusion is that the preschool's role is important in children's language development.
Swedish abstract
Denna studies syfte var att få en fördjupad kunskap om hur lek kan stimulera barn till ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Utgångspunkten för studien var det sociokulturella perspektivet på språkutveckling och lärande genom lek. I undersökningen deltog tre pedagoger som arbetar i en förskola lokaliserad i utkanten av staden Malmö till vilket jag har anknytning som lärarkandidat. Jag har använt mig av den kvalitativa metoden där jag intervjuade tre förskollärare. Resultatet av studien visar att de tre intervjuade pedagogerna var eniga om att dilaogmetoden socialt utvecklande och språkutvecklande i leksituationer. Pedagogernas uppfattning var att dialogmetoden kan användas vid utomhus- såväl som vid aktiviteter inomhus. Slutsatsen är att förskolans roll är viktig när det gäller barns språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject dialog
lek
förskola
barn
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/14498 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics