Tala matematik - med lärobokens hjälp?

DSpace Repository

Tala matematik - med lärobokens hjälp?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tala matematik - med lärobokens hjälp?
Author Andersson, Carina ; Grip, Karin
Date 2004
Swedish abstract
Gemensamma genomgångar och därefter tyst räkning var den vanligaste undervisningsformen under vår grundskoletid på 70-talet. På många skolor i grundskolans senare del är det fortfarande det vanligaste arbetssättet. Forskning visar att om eleverna får arbeta i par eller grupp inverkar det positivt på deras inlärning. Undersökningar konstaterar dessutom att läroboken fortfarande styr undervisningen i alltför hög grad. Mot denna bakgrund har vi undersökt om läroböckerna stämmer överens med kursplanen i matematik med avseende på muntlig kommunikation. Vi har också intervjuat ett antal lärare som använder läroböckerna vi undersökt. Resultatet visar att med den nya läroplanen Lpo94 är en förändring på gång, men det går långsamt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
grundskolan
kommunikation
läroböcker
kursplaner
grupparbete
matematikinlärning
högstadiet
lärarhandledning
kommunikativ pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1450 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics