Världens ensammaste: Vardagslivet i en familj där ett barn har en diagnos

DSpace Repository

Världens ensammaste: Vardagslivet i en familj där ett barn har en diagnos

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Världens ensammaste: Vardagslivet i en familj där ett barn har en diagnos
Author Hantoft, Sara
Date 2012
Swedish abstract
Diagnoser är ett ämne som diskuteras både på skolor och i samhället, det finns mycket forskning om bland annat för- och nackdelar kring medicinering, kosthållning, pedagogiska förhållningssätt samt uppfostringstekniker. Lärare och pedagoger möter oftast dagligen barn i behov av särskilt stöd samt deras föräldrar. Men hur präglas och utformas familjens vardag när det finns ett barn med atypiskt beteende, det vill säga när ett barn har ett beteende som inte passar in i alla situationer? Vilka tankar har syskon, föräldrar och barnet själv angående familj, vänner och relationer? För att undersöka detta togs kontakt med fem familjer. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med hjälp av diktafon som senare transkriberades. I varje familj intervjuades tre medlemmar, modern, ett syskon och barnet med atypiskt beteende för att få kunskap om hur familjens vardag präglas och utformas i förhållande till barnet. Resultatet visar att de flesta barnen i studien med atypiska beteenden har svårigheter med sociala relationer och upplever en känsla av att vara annorlunda. Syskonrelationerna är ambivalenta, några umgås inte med varandra och några väljer att gå undan när det blir konflikter. Mammorna i studien känner oro inför sina barns sociala relationer och hur det ska bli i framtiden. Studien visar också att familjerna blir begränsade i olika utsträckningar på grund av det atypiska beteendet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Atypiskt beteende, avvikelse, normalitet, utanförskap, sociala kompetenser, sociala relationer, föräldraroll.
Handle http://hdl.handle.net/2043/14502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics