Lek- eller lärplatta Pedagogers syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg

DSpace Repository

Lek- eller lärplatta Pedagogers syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg

Details

Files for download
Icon
Examensarbete som ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek- eller lärplatta Pedagogers syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg
Author Lorentzon, Anna ; Reino, Tina
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att ta reda på pedagogernas syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg. Vi vill veta hur pedagogerna arbetar med surfplattan som pedagogiskt verktyg. Vidare vill vi ta reda på vilka didaktiska för- och nackdelar pedagogerna ser med surfplattan som pedagogiskt verktyg. Våra frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger med surfplattan som pedagogiskt verktyg? Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna med surfplattan som pedagogiskt verktyg? Vår undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med sju pedagoger från olika skolor inom samma kommun. Resultatet för vår undersökning visar att pedagogens förhållningsätt till surfplattan som undervisningsverktyg påverkar elevens lust att lära. Surfplattan fungerar som ett medierande verktyg i elevernas kunskapsutveckling och pedagogens roll är att stötta och vägleda. Vidare visar undersökningen att pedagogerna anser att surfplattan ska ses som ett kompletterande verktyg till en traditionell undervisning. Med traditionell undervisning avses tryckta läroböcker, handskrivning och en undervisande pedagog. Pedagogerna beskriver svårigheterna med att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i samband med att arbeta med surfplattan. Alla pedagoger i vår undersökning vittnar om en ökad lust och motivation när eleverna får arbeta med surfplattan. Nyckelord: Förhållningssätt, Medierande verktyg, Pedagogiskt verktyg, Surfplatta
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt
Medierande verktyg
Pedagogiskt verktyg
Surfplatta
Handle http://hdl.handle.net/2043/14503 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics