Att socialiseras in i idrottsrörelsen

DSpace Repository

Att socialiseras in i idrottsrörelsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att socialiseras in i idrottsrörelsen
Author Jonasson, Kalle
Date 2011
English abstract
The report investigates how "Idrottslyftet", a governmental initiative to strengthen Swedish youth sport, fell out for the Swedish Climbing federation. A cultural analysis of the differences between traditional climbing and sport climbing shows the inherent tensions of the federation that must be dealt with, and that are in the way of establishing climbing as a youth sport.
Swedish abstract
Denna rapport utvärderar Svenska klätterförbundets samröre med Idrottslyftet, ett statligt initiativ som syftade till att få fler att börja idrotta, samt fler att stanna i idrotten). Rapporten visar att det är svårt för unga att börja klättra på grund av de skillnader i normer och etik som återfinns mellan traditionell klättring och sportklättring.
Link http://www.klatterforbundet.se/pdf/idrottslyft/idr... (external link to publication)
Publisher Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Host/Issue Utvärdering av idrottslyftet;
Pages 95-128
Language swe (iso)
Subject climbing
youth sport
nature
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics