Den projektkompetenta idrottsföreningen : en studie av idrottsföreningarnas förmågor att genomföra projekt

DSpace Repository

Den projektkompetenta idrottsföreningen : en studie av idrottsföreningarnas förmågor att genomföra projekt

Details

Files for download
Icon
Slutrapport
Overview of item record
Publication Report
Title Den projektkompetenta idrottsföreningen : en studie av idrottsföreningarnas förmågor att genomföra projekt
Author Edvik, Anders ; Björk, Fredrik
Date 2012
Swedish abstract
Föreliggande studie är genomförd av Anders Edvik och Fredrik Björk (verksamma vid Malmö högskola). Studien belyser en i tiden allt vanligare organiseringsform: Projekt. Omfattande ekonomiska resurser satsas numera på idrottsrörelsen och då ofta i form av projektanslag. Idrottsföreningarnas förmåga att initiera, genomföra och avsluta projekt blir därför av betydelse då projekten både utgör en möjlighet till utveckling och en temporär verksamhet som fordrar resurser. För en idrottsförening kan projekt, såsom Handslaget och Idrottslyftet, vara ett tillskott för verksamheten som möjliggör extra satsningar på exempelvis avlönade tränare och/eller införskaffande av utrustning. Tvärtemot detta kan projekt även vara kostsamma då arbetet många gånger fordrar administrativa insatser. Föreliggande studie visar att idrottsföreningarnas projektkompetens hänger i hög grad samman med enskilda föreningseldsjälar. Det saknas organisatoriska stödstrukturer som underlättar projektarbetets olika delar, vilket kan leda till bristande långsiktighet i verksamheten och en sårbarhet för föreningen. Studien visar även att projekt kopplas samman med tidigare och/eller pågående satsningar som görs i samarbete med exempelvis skolan. Detta innebär att projekten utgör tillskott snarare än belastning för föreningen, och där projekten vävs samman med externa samarbetsaktörer. I detta sammanhang bör projekt inte förstås som isolerade företeelser avgränsade i tid och från övrig verksamhet, utan som en möjlighet till utveckling av verksamheten. Samverkan och integration av kunskap är väsentligt i stärkandet av föreningens projektkompetens. Detta gäller både tillvaratagandet av kunskap som finns utanför den egna föreningen samt den som medlemmar, föräldrar, tränare har och som finns inom densamma. Eldsjälar är en drivkraft, men organisatoriskt stöd underlättar för denna kraft att utvecklas.
Publisher Malmö högskola, Centrum för idrottsforskning
Language swe (iso)
Subject projekt
föreningsliv
idrottsföreningar
organisering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14513 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics