Gunnar Krantz : teckningar och skisser

DSpace Repository

Gunnar Krantz : teckningar och skisser

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Gunnar Krantz : teckningar och skisser
Author Krantz, Gunnar
Date 2011
English abstract
Comics, sketches, original drawings, paintings, and illustrations by Gunnar Krantz between years 1984 - 2008
Swedish abstract
Serier, skisser, originalteckningar, målningar och illustrationer av Gunnar Krantz från 1984-2008
Link http://bildobubbla.se/innehall/gunnar-krantz/... (external link to publication)
Publisher Seriefrämjandet
Host/Issue Bild & Bubbla - Seriefrämjandets tidskrift om tecknade serier;4
Volume 189
ISSN 0347-7096
Language swe (iso)
Subject Största Möjliga Allvar
Vin och Vatten
Seriemagi
Punk Provocateur
Vänster Vänster
Cykelhippie
Gröna Tomater
Nazibeatles
Nollad
1981
Superangst
Falska liv
Alger
Optimal Press
Medusa
Peppe och de svartklädda
Svenska Serier
Semic press
Akvarellfärg
tuschteckning
The Rake
Dekadens
Dunkers Kulturhus
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14516 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics