Användbarheten av "Kemins År 2011" i kemiundervisningen på gymnasiet - i relation till läroplanen (Gy 2011), ämnesplanen i kemi och elevers intressen

DSpace Repository

Användbarheten av "Kemins År 2011" i kemiundervisningen på gymnasiet - i relation till läroplanen (Gy 2011), ämnesplanen i kemi och elevers intressen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Användbarheten av "Kemins År 2011" i kemiundervisningen på gymnasiet - i relation till läroplanen (Gy 2011), ämnesplanen i kemi och elevers intressen
Author Christensson, Camilla
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att analysera en del av det undervisningsmaterial som producerades i samband med Kemins År 2011 och empiriskt undersöka gymnasielärares syn på materialets användbarhet i gymnasieskolans kemiundervisning. Detta gjordes med hjälp av innehållsanalys, respektive en webbaserad enkät och uppföljande intervjuer. Min analys visar att materialet från Kemins År 2011 stämmer väl överens med syftet med kemiämnet enligt ämnesplanen i kemi för gymnasieskolan, och till stora delar med det centrala innehållet i kurserna Kemi 1 och Kemi 2. Det som kunde utvecklats mer var områdena analytisk kemi samt reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Materialet stämmer även väl överens med elevers intressen, framförallt det som handlar om människokroppen. Kemikalendern relaterar till elevers intressen om aktuell forskning, medan de populärvetenskapliga artiklarna relaterar till elevers intressen om rymden och kemiska risker. En majoritet av gymnasielärarna i studien är positiva till att använda materialet från Kemins År 2011 i kemiundervisningen. De lyfter även fram flera goda exempel på hur det kan användas för att uppfylla det humanistiska perspektivet i några av målen i läroplanen Gy 2011, framförallt samspel mellan kemiämnet och de gymnasiegemensamma ämnena, elevers utveckling av svenska språket samt samverkan med arbetsliv, universitet och högskolor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject det flerstämmiga klassrummet
elevers intressen
Gy 2011
gymnasieskola
humanistiskt perspektiv
kemididaktik
Kemins År 2011
kemiundervisning
ämnesövergripande arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/14518 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics