Sysselsättning eller undervisning? En studie om hur laborativt material används i matematikundervisning

DSpace Repository

Sysselsättning eller undervisning? En studie om hur laborativt material används i matematikundervisning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Towfik, Dina
dc.contributor.author Jashari, Mimoza
dc.date.accessioned 2012-12-13T09:41:24Z
dc.date.available 2012-12-13T09:41:24Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14535
dc.description Syftet med denna studie är att ta reda på hur och varför lärare använder laborativt arbetssätt i matematikundervisningen i skolår 3 samt lärarnas uppfattning om hur det förebygger elevers matematiksvårigheter. Studien inkluderar även elevers inställning till laborativt material. Motivet till valet av detta ämne är utifrån våra VFT (verksamhetsförlagd tid) erfarenheter där enskild tyst räkning dominerade matematikundervisningen och laborativt material användes som sysselsättning. Litteraturen inom området förespråkar arbete med laborativt material under hela skolgången för betydelse för elevernas förståelse i matematik och att läraren har en avgörande roll gällande konkretisering av den abstrakta matematiken. En stor del av forskningen har visat att elever som arbetar med laborativt material i matematik presterar bättre än elever som inte gör det. I undersökningen har vi använt oss av två kvalitativa undersökningsmetoder, intervju och observation. Vi har intervjuat lärare och elever från olika skolor, kommunal och Montessoriskola som arbetar med laborativ matematik samt observerat undervisningen. I resultatet framträder lärarnas skilda arbetssätt med laborativt material med samstämmighet att förbättra elevernas prestationer och utveckla deras förståelse i matematik. Lärarna använder pedagogiska material samt vardagliga material i syfte att utnyttja fler tillfällen till laborativ undervisningen. Vidare påpekas det att det är syftet med innehållet som styr valet av vilket material som lärarna använder. Utifrån resultatet av vår undersökning framkommer det att eleverna från kommunal skola i skolår 3 har en uppfattning om att de nu kan matematik, och uppger att laborativt material ska användas av yngre elever. Eleverna från Montessoriskolan anser att de kan använda laborativt material regelbundet eftersom de har material i varierade svårighetsgrader. en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Elevers inställning sv_SE
dc.subject Konkret matematik sv_SE
dc.subject Laborativt material sv_SE
dc.subject Laborativ matematik sv_SE
dc.subject Matematikundervisning sv_SE
dc.subject Matematiksvårigheter sv_SE
dc.subject Praktisk matematik sv_SE
dc.subject Sysselsättning sv_SE
dc.title Sysselsättning eller undervisning? En studie om hur laborativt material används i matematikundervisning en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics