Estetiska uttrycksformer i den reviderade läroplanen - Fem pedagogers tankar kring bild, drama och musik

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i den reviderade läroplanen - Fem pedagogers tankar kring bild, drama och musik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetiska uttrycksformer i den reviderade läroplanen - Fem pedagogers tankar kring bild, drama och musik
Author Molnar, Susan ; Sjödin, Maria
Date 2012
English abstract
Aestetic expressions in the revised curriculum - Five teachers' thoughts on the subject of art, drama and music
Swedish abstract
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för hur man som förskollärare väljer att implementera bild, drama och musik utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010). Vi ville också få en förståelse för vilken betydelse reflektion har i arbetet med de estetiska uttrycksformerna. För att samla empiri valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med fem förskollärare från olika förskolor. Utifrån litteratur och teorier har vi kommit fram till att mycket av arbetet med bild, drama och musik sker ogenomtänkt och utan reflektion. Vi lade även märke till att samtliga pedagoger finner en svårighet i att beskriva vad, hur och varför en aktivitet utförs på ett visst sätt. Vår slutsats är att de pedagoger som vi har intervjuat ser de estetiska uttrycksformerna som värdefulla pedagogiska verktyg för att göra arbetet mer lustfyllt för barnen. De anser även att de estetiska uttrycksformerna med fördel kan integreras med andra ämnen. Trots detta kan vi se att kompetensen har en betydelse för i vilken utsträckning pedagogerna väljer att arbeta med bild, drama och musik. Vi kan även se att en del pedagoger inte reflekterar över sitt arbete, vilket gör att de har svårt att sätta ord på vad barnen lär sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bild
drama
estetiska uttrycksformer
läroplan
musik
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/14537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics