Estetiska uttrycksformer i den reviderade läroplanen - Fem pedagogers tankar kring bild, drama och musik

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i den reviderade läroplanen - Fem pedagogers tankar kring bild, drama och musik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Molnar, Susan
dc.contributor.author Sjödin, Maria
dc.date.accessioned 2012-12-13T09:57:02Z
dc.date.available 2012-12-13T09:57:02Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14537
dc.description Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för hur man som förskollärare väljer att implementera bild, drama och musik utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010). Vi ville också få en förståelse för vilken betydelse reflektion har i arbetet med de estetiska uttrycksformerna. För att samla empiri valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med fem förskollärare från olika förskolor. Utifrån litteratur och teorier har vi kommit fram till att mycket av arbetet med bild, drama och musik sker ogenomtänkt och utan reflektion. Vi lade även märke till att samtliga pedagoger finner en svårighet i att beskriva vad, hur och varför en aktivitet utförs på ett visst sätt. Vår slutsats är att de pedagoger som vi har intervjuat ser de estetiska uttrycksformerna som värdefulla pedagogiska verktyg för att göra arbetet mer lustfyllt för barnen. De anser även att de estetiska uttrycksformerna med fördel kan integreras med andra ämnen. Trots detta kan vi se att kompetensen har en betydelse för i vilken utsträckning pedagogerna väljer att arbeta med bild, drama och musik. Vi kan även se att en del pedagoger inte reflekterar över sitt arbete, vilket gör att de har svårt att sätta ord på vad barnen lär sig. en_US
dc.description.abstract Aestetic expressions in the revised curriculum - Five teachers' thoughts on the subject of art, drama and music en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject bild sv_SE
dc.subject drama sv_SE
dc.subject estetiska uttrycksformer sv_SE
dc.subject läroplan sv_SE
dc.subject musik sv_SE
dc.subject reflektion sv_SE
dc.title Estetiska uttrycksformer i den reviderade läroplanen - Fem pedagogers tankar kring bild, drama och musik en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics