Historieämnet i skolan -en studie av elevers möjlighet till ett historiemedvetande ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Historieämnet i skolan -en studie av elevers möjlighet till ett historiemedvetande ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieämnet i skolan -en studie av elevers möjlighet till ett historiemedvetande ur ett genusperspektiv
Author Näbrich, Ulrika
Date 2004
Swedish abstract
Arbetet handlar om elevers möjlighet att uppnå ett historiemedvetande i historieundervisningen i skolan ur ett genusperspektiv. Genom en kvantitativ undersökning har elever svarat på hur viktigt de anser det är att känna till olika historiska perspektiv men också vilka historiska händelser de är intresserade av att få möta samt vad de har mött. I undersökningen kontrollerades också elevernas historiska kunskaper genom att de fick svara på vad fyra bilder illustrerar och fyra texter handlar om samt tidsbestämma händelser och personer i historien. I kontrollen av elevernas kunskaper var det framför allt pojkar som kunde svaren. I undersökningen visade det sig också att det finns tendenser till könsskillnader angående vad eleverna ansåg skulle vara intressant att läsa om och att pojkarna, i en högre utsträckning, hade fått möta det de var intresserade av.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiedidaktik
genus
historiemedvetande
stoffurval
Handle http://hdl.handle.net/2043/1454 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics