"Jag var lyckligt ovetande om den här heteronormen"

DSpace Repository

"Jag var lyckligt ovetande om den här heteronormen"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag var lyckligt ovetande om den här heteronormen"
Author Andersson, Lisa ; Andersson, Emmy
Date 2012
Swedish abstract
Mot bakgrund av de nya läroplanerna Lgr11 och Gy11, där sex och samlevnad fått en större och tydligare plats, har vi undersökt skolpersonals syn på arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen samt vilken roll normkritisk pedagogik spelar i denna verksamhet. Vi har besökt fem skolor där personal fått fortbildning i sex- och samlevnadsundervisning för att kunna möta de nya riktlinjerna. Genom fem intervjuer har vi kommit fram till att fortbildning är viktigt för yrkesutövandet och att normkritisk pedagogik i flera fall inneburit perspektivförskjutningar för kursdeltagarna. Det har dock visat sig att arbetet med sex och samlevnad möter mycket motstånd på skolorna och det upplevs i många fall som ett svårt, ibland kontroversiellt ämne. Detta leder till att utvecklandet av sex- och samlevnadsundervisningen ofta bedrivs av enskilda personer och därför efterfrågas större ansvar och engagemang från ledningshåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject implementering av styrdokument
normkritik
normkritisk pedagogik
semistrukturerad intervju
sex- och samlevnadsundervisning
ämnesövergripande arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/14540 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics