Yngre barns förståelse av mätning

DSpace Repository

Yngre barns förståelse av mätning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Yngre barns förståelse av mätning
Author Meaney, Tamsin ; Lange, Troels
Date 2012
Swedish abstract
Undervisning om mätning behöver handla om att utveckla barns förståelse för de matematiska begreppen egenskap, enhet och skala. Detta är ett ändrat fokus från att först se på längden, sedan på area, volym och massa, och slutligen på tid. Författarna diskuterar i artikeln hur problemlösning kan vara ett användbart sätt att underlätta och utveckla förståelse för olika mätningsbegrepp
Link http://ncm.gu.se/node/6285... (external link to publication)
Publisher Nationellt centrum för Matematikutbildning
Host/Issue Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning;3
ISSN 0348-2723
Language swe (iso)
Subject yngre barn
mätning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14557 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics