Medier spelar roll - om att undervisa i medier i en åk 2-3 To teach media in school

DSpace Repository

Medier spelar roll - om att undervisa i medier i en åk 2-3 To teach media in school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Medier spelar roll - om att undervisa i medier i en åk 2-3 To teach media in school
Author Persson, Carina
Date 2004
Swedish abstract
Jag är bland de första studenterna som genomgått en utbildning med huvudämnet Kultur Medier och Estetiska uttrycksformer. Syftet är att undersöka hur relevanta mina mediekunskaper är för verksamheten ute på skolorna. Jag har gjort ett medieprojket i en åk 2-3. Min frågeställning är: Hur kan styrdokumentens direktiv om medieundervisning omsättas i praktiken? Jag har använt mig av enkät, video, intervju och dagboksanteckningar som metodunderlag. Elever kan förhålla sig kritiska till media. Men det förutsätter att vi lär dom utifrån deras erfarenhetsområden och fokuserar på estetisk form istället för innehåll. Att använda media i undervisning kan ge upphov till en både individuell och social process. Det råder stor osäkerhet bland pedagoger hur mediaundervisning ska utformas. Därför tvivlar jag inte på att mina kunskaper är relevanta i skolpraktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject demokrati
mediepedagogik
reception
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/1456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics