En kvalitativ studie om bedömning av matematik i årskurs fyra och fem

DSpace Repository

En kvalitativ studie om bedömning av matematik i årskurs fyra och fem

Details

Files for download
Icon
En kvalitativ studie ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En kvalitativ studie om bedömning av matematik i årskurs fyra och fem
Author Griboedova, Maria ; Vinnarlund, Angela
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att skapa kunskaper om bedömningen i matematikämnet i grundskolan och undersöka den utifrån lärares perspektiv. För att komma fram till det resultatet använde vi en kvalitativ metod . Med hjälp av intervjuer fick vi ett brett empiriskt material. Vi intervjuade nio behöriga matematiklärare och fick fram olika synsätt angående bedömningen. I analysdelen kom vi fram till att bedömningen i matematiken är ett brett tema, som innehåller olika delar. Vi har fokuserat mest på formativ och summativ bedömningar. I arbetet har vi belyst vikten av kamrat- och självbedömningen. Analysen visade att lärarna arbetar med bedömningen utifrån sociokulturella teorin. Slutligen har vi kommit fram till att bedömning i matematik utgör en viktig del i lärarnas arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
formativ
summativ
själv- och kamratbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14566 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics