En kvalitativ studie om bedömning av matematik i årskurs fyra och fem

DSpace Repository

En kvalitativ studie om bedömning av matematik i årskurs fyra och fem

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Griboedova, Maria
dc.contributor.author Vinnarlund, Angela
dc.date.accessioned 2012-12-14T10:44:13Z
dc.date.available 2012-12-14T10:44:13Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14566
dc.description Syftet med detta arbete är att skapa kunskaper om bedömningen i matematikämnet i grundskolan och undersöka den utifrån lärares perspektiv. För att komma fram till det resultatet använde vi en kvalitativ metod . Med hjälp av intervjuer fick vi ett brett empiriskt material. Vi intervjuade nio behöriga matematiklärare och fick fram olika synsätt angående bedömningen. I analysdelen kom vi fram till att bedömningen i matematiken är ett brett tema, som innehåller olika delar. Vi har fokuserat mest på formativ och summativ bedömningar. I arbetet har vi belyst vikten av kamrat- och självbedömningen. Analysen visade att lärarna arbetar med bedömningen utifrån sociokulturella teorin. Slutligen har vi kommit fram till att bedömning i matematik utgör en viktig del i lärarnas arbete. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject bedömning en_US
dc.subject formativ en_US
dc.subject summativ en_US
dc.subject själv- och kamratbedömning en_US
dc.title En kvalitativ studie om bedömning av matematik i årskurs fyra och fem en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
En kvalitativ studie ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics