Hållbar utveckling i förskolan, med fokus på återanvändning

DSpace Repository

Hållbar utveckling i förskolan, med fokus på återanvändning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Marie
dc.contributor.author Wedeberg, Maria
dc.date.accessioned 2012-12-14T12:42:56Z
dc.date.available 2012-12-14T12:42:56Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14570
dc.description Syftet med examensarbetet var att undersöka hur förskolor arbetar med hållbar utveckling i förskolan. Studien har utförts med strävansmålen inom området naturvetenskap och lärande från förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010) som bakgrund. Genom intervjuer med pedagoger har vi studerat hur olika förskolor arbetar med hållbar utveckling. Genom observationer med barn, där vi har varit deltagande genom att utföra två olika experiment, har vi tagit del av barnens kunskaper och tankar kring återvinning och återanvändning. Intervjuerna gav oss resultatet att pedagogerna gärna arbetar med hållbar utveckling i förskolan. Pedagogerna vill kunna ge barnen erfarenheter och inspiration att ta hand om vår miljö i framtiden. Pedagogerna använder sig av upplevelser för att barnen lättare ska lära sig om hållbar utveckling. Det som pedagogerna är överrens om, är att de måste bli bättre på är att benämna olika återvinningsmaterial när de skapar med barnen. Under observationerna med barnen uppmärksammades, i vilka situationer barnen lär sig om hållbar utveckling. Experiment utfördes med barnen på två olika förskolor, för att komma underfund med vad dessa situationer leder till när det gäller lärande, och hur barnen tänker kring återvinning. Här såg vi att i samspel med andra sker lärande genom att barnen diskuterar tillsammans med andra barn och pedagoger. Arbetet har även utforskat vad barnen har för tankar om skräp och återanvändning, och här framkom att barnen såg återvinningsmaterialet som ”pyssel”, att bygga någonting av. I denna kreativa uppgift när barnen fick skapa med skräp som material upptäcktes att barnen hamnade i en form av flow, där barnen gick in i sitt arbete med alla sina sinnen, de sjöng, de kände på och experimenterade med materialet. Sist kan vi säga att det är genom alla sina sinnen som barnen lär sig, att genomföra en upplevelse leder till lärande, och barnen verkligen älskade att skapa med hjälp av återvinningsmaterial. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Förskola sv_SE
dc.subject hållbar utveckling sv_SE
dc.subject lärande sv_SE
dc.subject återanvändning sv_SE
dc.title Hållbar utveckling i förskolan, med fokus på återanvändning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics