Pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan ur ett genusperspektiv
Author Carl, Jens
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur pedagoger på två förskolor bemöter flickor respektive pojkar ur ett genusperspektiv. Ett ytterligare syfte har varit att sedan ställa detta emot den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lpfö98). För att ta reda på detta gjorde jag undersökande fallstudier, där ett flertal observationer har varit utgångspunkten. Resultatet av denna studie visar att pedagoger i förskolan ur ett genusperspektiv bemöter pojkar och flickor annorlunda. Den visar även att detta bemötande ej är i enlighet med den kursplan som pedagogerna på förskolan skall följa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
genuspedagogik
jämställdhet
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14579 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics