Lärares attityd till dialektanvändande i skolan

DSpace Repository

Lärares attityd till dialektanvändande i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares attityd till dialektanvändande i skolan
Author Birkne, Frida
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares attityder till och syn på dialekters förekomst och funktion i skolmiljö, både när det gäller tal- och skriftspråk. I ett historiskt perspektiv har dialekter ansetts som något negativt. Detta kan kontrasteras mot dagens syn enligt Lgr11, SOFI (Institutet för språk och folkminne) och Utbildnings och kulturdepartementet. För att nå mitt resultat har ett underlag samlats in genom intervjuer med fyra lärare med olika ämneskompetens på tre olika skolor. Intervjuerna har transkriberats och resultatet visar att lärarna i undersökningen generellt hade en positiv syn på dialekter, även om spår av negativa tendenser kunde skönjas. Samtliga fyra gjorde stor skillnad mellan tal- och skriftspråk beträffande dialekt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkvård
standardsvenska
kodväxling
tal- och skriftspråk
utjämnad dialekt
dialekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/14580 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics