Industri - nej tack

DSpace Repository

Industri - nej tack

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Industri - nej tack
Author Mehmedovic, Esad
Date 2004
Swedish abstract
De flesta som lämnar grundskolan väljer ett gymnasieprogram i fortsättningen. En liten andel av dem väljer Industriprogrammet. Anledningen att jag har valt att skriva om problemen som IP har med att attrahera flera duktiga och motiverade elever är att belysa den oro som vi yrkeslärare på Gislaveds Gymnasium liksom företagarna känner när det gäller brist på kompetent personal. Signalerna som vi får pekar på att företagen går till mötes en framtid som kan innebära minskad tillgång till utbildad arbetskraft. Svårigheterna att få flera duktiga elever att söka IP återspeglas i bristen på duktiga yrkesutövare inom områden som plåt och svets, verktygsmakeri och övriga hantverksyrken. Vilka faktorer påverkar eleverna vid deras val och varför väljer de bort IP? Min enkätundersökning bland kommunernas nior hade som syfte att försöka få svar på de frågorna. Undersökningen har visat att största anledningen att de inte väljer IP är att de inte vill arbeta inom industrin. Bollen ligger kanske hos företagen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetskraft
industriprogram
svetsare
verktygsmakare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1459 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics