Svenska som andraspråk - efter vilka urvalsprinciper?

DSpace Repository

Svenska som andraspråk - efter vilka urvalsprinciper?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kyander, Johanna
dc.date.accessioned 2012-12-17T08:07:37Z
dc.date.available 2012-12-17T08:07:37Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14591
dc.description Svenska som andraspråk är ett relativt sett nytt skolämne som tillkom vid mitten av 1990-talet. Tanken var att ämnet skulle ge skolelever med utländsk bakgrund det särskilda stöd och inlärningspedagogik som dessa elever förväntades behöva för att lära sig svenska och för att förstå och integreras i det svenska samhället. Den här uppsatsens primära uppgift har varit att undersöka och diskutera hur de elever som får sig svenska som andraspråk tilldelat, i grundskolans senare år, väljs ut och om elev och målsman har något inflytande. En sekundär frågeställning har varit att undersöka vad lärare och skolledarna tror om svenska som andraspråks framtid som skolämne. Den här uppsatsen har visat att det råder en godtycklighet i urvalsförfarandet och att det sker på olika sätt på olika skolor och i olika kommuner. Den har även visat att målsman och elev hade varierande grad av inflytande över urvalsförfarandet. 6 av 10 intervjuade trodde att undervisningen skulle komma att integreras med övrig undervisning. Uppsatsens mest intressanta iakttagelse var att nästan alla intervjuade nämnde särskiljandet av elever som ett dilemma oavsett vad de trodde om skolämnets utveckling. en_US
dc.description.abstract Swedish as a second language is a fairly recent school subject that was established in the mid 1990’s. The idea was to provide pupils with a foreign background the specific support and pedagogy needed to learn Swedish efficiently and to enhance integration into Swedish society. The primary question of this essay has been to examine and discuss how the students that are to study Swedish as a second language are selected and if the student or guardian have any influence on the matter. The secondary question has been to examine what teachers and school leaders think about Swedish as a second language's future as a school subject. This paper has shown that there is arbitrariness in the selection process. In the schools and municipalities included in the study not only the process varies but also the selection criteria used. The guardian and the student had varying degrees of influence over the selection process. Concerning the future of Swedish as a second language, as a schools subject, show that 6 out of 10 respondents thought that teaching would become integrated with the school subject Swedish. The most interesting finding, of this essay, was that almost all interviewees mentioned the separation of students with a foreign background as a dilemma regardless of their views on the school subject as such. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Andraspråk en_US
dc.subject Elever med utländsk bakgrund en_US
dc.subject Invandrarelev en_US
dc.subject Modersmål en_US
dc.subject Svenska en_US
dc.subject Svenska som andraspråk en_US
dc.subject Tvåspråkighet en_US
dc.subject Flerspråkighet en_US
dc.subject Förberedelseklass en_US
dc.subject Förstaspråk en_US
dc.subject Interkulturell undervisning en_US
dc.title Svenska som andraspråk - efter vilka urvalsprinciper? en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics