Interkulturell pedagogik i det mångkulturella klassrummet/Intercultural education in the multicultural classroom

DSpace Repository

Interkulturell pedagogik i det mångkulturella klassrummet/Intercultural education in the multicultural classroom

Details

Files for download
Icon
C-uppsats
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Interkulturell pedagogik i det mångkulturella klassrummet/Intercultural education in the multicultural classroom
Author Abu Hawash, Nada ; Liz, Kimberly Alva
Date 2012
Swedish abstract
I denna uppsats tas problematiken i lärares upplevelse av lärande och de olika tillvägagångssätt de använder sig av i det mångkulturella klassrummet. Undersökningen är gjord på en skola i Malmö därmed handlar vår uppsats endast om den skolan. De frågeställningar som ställs är: Hur upplever pedagoger elevers lärande på skola A? Hur arbetar pedagoger med mellanöstern i historieundervisning på skola A? Syftet med uppsatsen är att studera hur lärare upplever lärandesituationen i samband med elevers lärande. Undersökningen är en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer. I teoretiska utgångspunkterna tas pedagogiska teorier upp, interkulturellt lärande samt pedagogiska läromedel. Resultatet visade brister på elevers svenska språkkunskaper som bidrog till hinder i elevers lärande. Dessutom framgick det från intervjuer att lärarna har för lite hjälp från ledning och ordinarie skolmaterial i sin undervisning. Vi kom fram till att rollspel kan fungera som en metod i konflikthantering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Interkulturell pedagogik
mångkulturellt klassrum
Intercultural
multicultural classroom
Handle http://hdl.handle.net/2043/14609 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics