Genuspedagogers uttalande om deras utökade kunskapsområde

DSpace Repository

Genuspedagogers uttalande om deras utökade kunskapsområde

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genuspedagogers uttalande om deras utökade kunskapsområde
Author Johnstone, Erica ; Rosenkvist, Jessica
Date 2012
English abstract
The government's clarification of preschool is the most important will be to an educational activity is conducted. Furthermore, the government considers that preschool will work to promote the core values​​, which means that work for each individual equal value. To enhance gender equality in pre-stressed government in 2002 that each municipality would train at least one genuspedagog. The aim of the project is to make visible genuspedagogers work and get an understanding of what their work generates for the business and children's group. The study focuses on gender pedagogues own statement of their experiences, knowledge and experience. Furthermore presented literature and previous research on gender, gender education and gender pedagogues. In order to reach a result applied qualitative interviews with six active gender instructors who either worked out in the field or working to educate teachers in gender education. The result that was generated was that gender education is not a subject to be tackled in isolation, one hour a week. Gender Education permeates all daily operations and the main tool educators in preschool can make use out of is his own thinking. The main process in gender education is pedagogue understanding of their behavior and its impact on both the children's group and activities.
Swedish abstract
Regeringens förtydligande av förskolans verksamhet är att det mest centrala ska vara att en pedagogisk verksamhet bedrivs. Vidare menar regeringen att förskolan ska arbeta med att främja värdegrunden, vilket innebär att arbeta för varje individs lika värde. För att förstärka jämställdhetsarbetet i förskolan framhöll regeringen år 2002 att varje kommun skulle utbilda minst en genuspedagog. Syftet med examensarbetet är att synliggöra genuspedagogers arbete och få en insikt av vad deras arbete genererar för verksamheten och barngruppen. Studiens fokus ligger i genuspedagogernas eget uttalande av deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Vidare presenteras litteratur och tidigare forskning kring genus, genuspedagogik och genuspedagoger. För att nå upp till ett resultat tillämpades kvalitativa intervjuer med sex verksamma genuspedagoger som antingen arbetade ute i verksamheten eller som arbetade med att utbilda pedagoger inom genuspedagogik. Resultatet som frambringades var att genuspedagogik inte är ett ämne som behandlas i ensamhet; en timme i veckan. Genuspedagogik ska genomsyra all daglig verksamhet och det främsta verktyget pedagoger i förskolan kan använda sig utav är sitt eget tänkande. Den största processen i genuspedagogik är pedagogens förståelse för sitt agerande och sin påverkan på både barngrupp och verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genuspedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/14610 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics