Elevers förståelse för några geografiska begrepp

DSpace Repository

Elevers förståelse för några geografiska begrepp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förståelse för några geografiska begrepp
Author Brettmar, Lina ; Svensson, Gertrud
Date 2005
Swedish abstract
Vårt syfte är att undersöka elevers förståelse för tre geografiska begrepp samt hur eleverna når förståelsen. Dessa begrepp är väder, årstid och landskap. Det som gör det intressant att undersöka begreppen är att eleverna upplever vädret beroende av årstiden och befinner sig i landskapet varje dag. En annan bidragande faktor är att begreppen nämns i kursplanens uppnåendemål för skolår fem och därför ska vara kända för elever och lärare. För att få svar på vår frågeställning behövs ett underlag för bearbetning. Detta får vi genom att intervjua elever i skolår sex och dela ut enkät till lärare samt att granska aktuell skollitteratur. Resultatat visas i kategoriseringsschema för varje begrepp med fyra nivåer som ger en uppfattning om elevernas förståelse för respektive begrepp. Utifrån resultatet har vi kommit fram till slutsatsen att eleverna har kännedom om och viss uppfattning om delar av begreppens innebörd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
undervisning
väder
årstid
landskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics