Pedagogers syn på dramapedagogik

DSpace Repository

Pedagogers syn på dramapedagogik

Details

Files for download
Icon
Pedagogers syn på ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på dramapedagogik
Author Elmström, Catrine ; Elvström, Johannes
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka om och varför pedagoger som jobbar i skolans värld använder dramapedagogik i undervisningen. Av de pedagoger som ingår i undersökningen är tre fritidspedagoger och tre lärare i årskurs ett till tre. Genomförandet skedde genom kvalitativa intervjuer på olika skolor i Skåne. Det som blev tydligt i undersökningen och som vi fann intressant var att flera av de intervjuade talade om sitt användande av dramapedagogik i faktabaserade ämnen t.ex. svenska och matematik. Samtidigt framkom det genom undersökningen att pedagogerna använde sig av dramapedagogik främst när de skulle arbeta med emotionellt baserade kunskaper så som känslor och samspel. Många av pedagogerna pratade sig varma om att använda sig av dramapedagogik för att hjälpa och träna barnen att våga saker, oavsett om det var att redovisa någonting eller våga visa sina känslor. I stort sett kände pedagogerna att de kunde använda dramapedagogik i det mesta som kan göras inom skolans värld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Drama
Dramapedagogik
Fritidshem
Grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14626 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics