Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt

DSpace Repository

Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt
Author Persson, Mats
Date 2012
English abstract
Too many construction projects suffer from a lack of planning. Those leading the work on the workplace must fulfill the objectives of timely delivery, with good financial results and customer satisfaction. The workplace must also meet the requirements of quality, environment, occupational health with an organization that is composed of several different companies, suppliers and subcontractors. To cope with this, of course, a structured approach and good planning is required. Those who fail to plan can be said to be planning to fail. The book is primarily intended for use in the training of construction engineers at universities and polytechnics, but is also suitable for those working in the construction industry - contractors, supervisors on construction sites, builders, architects, designers, installation designers who need to add an understanding of the complicated planning of construction projects. The book goes through the basic processes linked to the international standard PMBOK to implement construction projects.
Swedish abstract
Allt för många bygg- och anläggningsprojekt lider av bristande planering. De som leder arbetet på arbetsplatsen ska klara av att uppfylla målsättningarna för leverans i tid, med gott ekonomiskt resultat och nöjda kunder som fått det som beställts. Arbetsplatsen ska också leva upp till kraven på kvalitet, miljö, arbetsmiljö med en organisation som består av flera olika företag, leverantörer och underentreprenörer. För att klara av detta krävs naturligtvis ett strukturerat arbetssätt och god planering. Den som inte lyckas med att planera kan sägas planerar att misslyckas. Boken är i första hand avsedd att användas inom utbildningar av byggingenjörer vid högskolor, yrkeshögskolor och universitet men är också lämpad för de som är verksamma i byggbranschen – entreprenörer, arbetsledning på byggarbetsplatser, byggherrar, arkitekter, konstruktörer, installationsprojektörer som behöver komplettera med förståelse för den komplicerade planeringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt. Boken går igenom de grundläggande processerna kopplat till den internationella standarden PMBOK för att genomföra bygg- och anläggningsprojekt.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-05773-6
Language swe (iso)
Subject Projektplanering
Byggprojekt
Technology
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/14628 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics