Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt

DSpace Repository

Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Mats en_US
dc.date.accessioned 2012-12-18T10:01:54Z
dc.date.available 2012-12-18T10:01:54Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-44-05773-6 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14628
dc.description Allt för många bygg- och anläggningsprojekt lider av bristande planering. De som leder arbetet på arbetsplatsen ska klara av att uppfylla målsättningarna för leverans i tid, med gott ekonomiskt resultat och nöjda kunder som fått det som beställts. Arbetsplatsen ska också leva upp till kraven på kvalitet, miljö, arbetsmiljö med en organisation som består av flera olika företag, leverantörer och underentreprenörer. För att klara av detta krävs naturligtvis ett strukturerat arbetssätt och god planering. Den som inte lyckas med att planera kan sägas planerar att misslyckas. Boken är i första hand avsedd att användas inom utbildningar av byggingenjörer vid högskolor, yrkeshögskolor och universitet men är också lämpad för de som är verksamma i byggbranschen – entreprenörer, arbetsledning på byggarbetsplatser, byggherrar, arkitekter, konstruktörer, installationsprojektörer som behöver komplettera med förståelse för den komplicerade planeringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt. Boken går igenom de grundläggande processerna kopplat till den internationella standarden PMBOK för att genomföra bygg- och anläggningsprojekt. en_US
dc.description.abstract Too many construction projects suffer from a lack of planning. Those leading the work on the workplace must fulfill the objectives of timely delivery, with good financial results and customer satisfaction. The workplace must also meet the requirements of quality, environment, occupational health with an organization that is composed of several different companies, suppliers and subcontractors. To cope with this, of course, a structured approach and good planning is required. Those who fail to plan can be said to be planning to fail. The book is primarily intended for use in the training of construction engineers at universities and polytechnics, but is also suitable for those working in the construction industry - contractors, supervisors on construction sites, builders, architects, designers, installation designers who need to add an understanding of the complicated planning of construction projects. The book goes through the basic processes linked to the international standard PMBOK to implement construction projects. en_US
dc.format.extent 216
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Studentlitteratur en_US
dc.subject Projektplanering en_US
dc.subject Byggprojekt en_US
dc.subject.classification Technology en_US
dc.title Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt en_US
dc.type Book en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. School of Technology en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics