Svenska som ett litterärt bildningsämne

DSpace Repository

Svenska som ett litterärt bildningsämne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenska som ett litterärt bildningsämne
Author Karnå, Catherine ; Malm, Cecilia
Date 2005
English abstract
We want to slightly modify Lars-Göran Malmgren's three subjects and point out the possibility of a literature-based pedagogy founded on experiences of the students that have other and more modern ideas of education than Malmgren's "Swedish as a literary historical subject". Our aim is to make this subject, which we have chosen to call Swedish as a literary educational subject, tangible. To conclude, we have created a set of criterias for this subject where we merge theory and empirical findings to show how such a subject could work.
Swedish abstract
Vi vill nyansera Lars-Göran Malmgrens (1996) tre ämneskonceptioner och påvisa möjligheten av en litteraturbaserad erfarenhetspedagogik som har andra och mer tidsenliga bildningsidéer än Malmgrens "svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne".Vårt syfte är att i görligaste mån konkretisera detta svenskämne, som vi har valt att kalla svenska som ett litterärt bildningsämne. Avslutningsvis har vi ställt upp kriterier för detta litterära bildningsämne, där vi väver samman teori och empiri för att ge en bild av hur ett sådant ämne skulle kunna se ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Litteratur
erfarenhetspedagogik
skönlitteratur
samtal
den gemensamma texten
de didaktiska frågorna
Handle http://hdl.handle.net/2043/1463 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics