Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013

DSpace Repository

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013
Author Persson, Mats
Date 2012
English abstract
A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information. It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more.
Swedish abstract
Skriven för alla på byggarbetsplatsen men även användbar för andra i byggsektorn. Boken behandlar vanliga arbeten vid byggande av bostäder och lokaler. Den innehåller viktiga punkter att tänka på med hänvisning till ytterligare information. Dessutom behandlas allmänna krav på byggprocessen, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, nyheter, innovationer med mera.
Link http://butik.byggtjanst.se/bygglitteratur/projekte... (external link to publication)
Publisher Sveriges Byggindustrier
Series/Issue En informationsskrift från Sveriges byggindustrier
ISSN 1652-6384
Language swe (iso)
Subject Teknikhandbok
Byggarbetsplats
Kvalitet
Arbetsmiljö
innovation
Technology
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/14630 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics