Att främja integration och social sammanhållning

DSpace Repository

Att främja integration och social sammanhållning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Att främja integration och social sammanhållning
Author Grander, Martin ; Stigendal, Mikael
Date 2012
English abstract
The Act (2010:879) on allmännyttiga kommunala bostadsbolag (public municipal housing companies), which entered into force on 1 January 2011, gives Swedish municipalities the possibility to transfer the entire previous year's surplus from its public housing companies to the municipality’s cash balance if the surplus is used for measures aimed at integration and social cohesion. What these measures may be has not, however, been defined in the Act. This study has had the purpose to illustrate the concepts of integration and social cohesion, and to analytically study active measures within municipal housing policies that can be said to aim at integration and social cohesion. The study has been commissioned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR).
Swedish abstract
Enligt lagen(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011finns det möjlighet för kommuner att föra över i princip hela föregående års överskott från sina kommunala allmännyttiga bostadsbolag till sin kassa om överskottet används till åtgärder som syftar till integration och social sammanhållning. Vad dessa åtgärder kan vara har emellertid inte definierats i lagen. Denna kunskapsöversikt har haft i syfte att belysa begreppen integration och social sammanhållning samt analytiskt studera verksamma åtgärder inom ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar som kan sägas syfta till integration och social sammanhållning. Kunskapsöversikten har gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Link http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40314_... (external link to publication)
Publisher Sveriges Kommuner och Landsting
ISBN 978-91-7164-883-9
Language swe (iso)
Subject integration
social sammanhållning
sammanhållning
allmännytta
bostadspolitik
bostadsmarknad
social housing
bostadsbolag
segregation
bostadsförsörjning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14634 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics