Att samtala med barn om döden

DSpace Repository

Att samtala med barn om döden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att samtala med barn om döden
Author Ambré, Kristin ; Göransson, Magnus
Date 2012
English abstract
The purpose of this essay was to find iut how teachers handle difficult conversations with children. After studying severall teories and litterature we intervjued a few teachers. The conclusion was that the teacher should be as honest and direkt towards the child as possible. Death and grief is a difficult subject and should be handled after the situations caracter.
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats var att hitta svar på hur lärare samtalar med barn om döden och hur barns tankar om döden väcks. Vi har tagit del av många olika teorier som såväl internationella som svenska forskare har skrivit. Detta har gjort att vi har fått ett brett underlag till vårt arbete. Litteraturen har varit inriktad på ämnet, nämligen hur samtalet bör gå till, barns tankar om döden, barns reaktioner samt de vuxnas del i barn sorgeprocess. Genom intervjuer med lärare och kuratorer har vi fått en bild av hur verkligheten ser ut och har sedan kunnat jämföra vårt resultat med den valda litteraturen. Det resultat vi fick fram från litteratur, avhandlingar och informanter var att låta barnet vara nyfiket och att som vuxen svara så ärligt som möjligt på barnets frågor. Vidare har vi fått kunskapen om att barns sorg är komplicerad och kräver olika metoder. Metoder som måste väljas på grund av vilket sammanhang och ålder på barnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
döden
erfarenhet
kris
lärare
samtal
sorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/14637 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics